Case study: BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Sytuacja wyjściowa:

Firmy ciągle podejmują działania w celu przyciągnięcia klientów i skłonienia ich do dokonywania zakupów. Częstą praktyką jest:

- obniżanie cen

- stosowanie promocji lub prowadzenie intensywnych akcji marketingowych.

 

Przynależność do programu PAYBACK wyróżnia firmę na tle jej konkurencji poprzez:

- zaoferowanie klientom korzyści (w postaci punktów) za każdorazowe zakupy,

- możliwość płatności zebranymi punktami za zakupy u wszystkich partnerów programu lub wymianę tych punktów na nagrody.

Działania po stronie PAYBACK


Warsztaty strategiczne, służące określeniu korzyści dla firmy z wdrożenia multipartnerskiego programu lojalnościowego oraz zaprojektowanie podejścia do jego wdrożenia i użytkowania


Wdrożenie platformy obejmującej: rozwiązanie IT, wspólną walutę (punkty) oraz rozpoznawalną markę PAYBACK


Wdrożenie zintegrowanego podejścia do podnoszenia wartości klienta:

budowanie efektu skali i zaangażowania klientów

zaawansowana analityka oraz personalizowana i zautomatyzowana komunikacja

„real time” marketing

działania multipartnerskie

Działania po stronie Partnera


Decyzja strategiczna o wprowadzeniu programu lojalnościowego jako czynnika budującego przewagę rynkową firmy


Integracja marki PAYBACK z marką Partnera w komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach – direct, ATL, BTL, POS


Pełne wsparcie dla programu:

wsparcie Właścicieli i Zarządu

zaangażowanie pracowników operacyjnych – dedykowany zespół do obsługi programu

Wyniki po wdrożeniu rozwiązania PAYBACK

 

Wzrost wartość klientów z kartą PAYBACK w porównaniu do klientów bez karty*

 

Wzrost rozpoznawalności marki*

*Uśredniony efekt PAYBACK na podstawie danych z rynku europejskiego