Case study: WZROST LICZBY NOWYCH KLIENTÓW

Sytuacja wyjściowa:

Firmy korzystają ze standardowych narzędzi marketingowych, służących pozyskaniu klientów, tj. działania ATL, czy promocje cenowe. Ambitne cele przy spadających marżach są dużym wyzwaniem. W ich osiągnięciu pomaga wprowadzenie multipartnerskich rozwiązań sprzedażowo-lojalnościowych, których unikalną wartością jest bardzo duża, wspólna baza klientów.

Działania po stronie PAYBACK


Wdrożenie platformy obejmującej rozwiązanie IT, wspólną walutę (punkty) oraz rozpoznawalną markę PAYBACK


Działania marketingowe na platformie PAYBACK:

  • dostęp do bazy uczestników programu PAYBACK 8,3 mln aktywnych Uczestników i platformy kuponowej

  • doradztwo w zakresie mechaniki działań promocyjnych i skonstruowania atrakcyjnej oferty produktowej/usługowej dla potencjalnych klientów

  • targetowane kampanie direct marketingowe (SMS, e-mail, mobile, web, papier)

  • analizy i modele scoringowe dla potencjalnych klientów, geolokalizacja i geotargetowanie


Działania cross-partnerskie:

  • udostępnianie platformy marketingowej PAYBACK

  • działania na bazie danych umożliwiające wyselekcjonowanie tylko potencjalnie nowych klientów

Działania po stronie Partnera


Integracja marki PAYBACK z marką Partnera w komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach – direct, ATL, BTL, POS


Przygotowanie atrakcyjnej oferty produktowej/usługowej dla potencjalnych klientów


Działania cross-partnerskie polegające na wzajemnym, aktywnym komunikowaniu swoim klientom (w swoich kanałach marketingowych) oferty drugiego Partnera

Wyniki po wdrożeniu rozwiązania PAYBACK

 

Średnioroczny wzrost liczby nowych klientów* (w odniesieniu do bazy)

 

Średnioroczny przyrost sprzedaży dzięki nowym klientom*

*Uśredniony efekt PAYBACK na podstawie danych z rynku europejskiego