Case study: LEPSZE ZROZUMIENIE ZACHOWAŃ KLIENTÓW

Sytuacja wyjściowa:

Część firm nie jest w stanie precyzyjnie określić profilu swoich klientów, ani dokładnie analizować ich zachowań. Wiedzę o klientach najczęściej opierają na liczbie transakcji, paragonów lub deklaratywnych danych z badań marketingowych, co obniża adekwatność działań skierowanych na ich pozyskanie i utrzymanie.

Baza PAYBACK umożliwia precyzyjne śledzenie i analizowanie zachowań danego klienta podczas dokonywania zakupów nie tylko w danej firmie, ale również u pozostałych partnerów programu.

Działania po stronie PAYBACK


Wdrożenie platformy obejmującej rozwiązanie IT, wspólną walutę (punkty) oraz rozpoznawalną markę PAYBACK


Dostarczanie precyzyjnych danych o zachowaniach klientów:

transakcyjnych

behawioralnych

geolokalizacyjnych

marketingowych (np. preferencji co do kanałów komunikacji)

rejestracyjnych (np. demograficznych)

deklaratywnych (np. poziom zarobków)


Przygotowanie segmentacji i strategii marketingowej

Działania po stronie Partnera


Integracja marki PAYBACK z marką Partnera w komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach – direct, ATL, BTL, POS


Przygotowanie atrakcyjnej oferty produktowej/usługowej dla potencjalnych klientów


Współudział w przygotowaniu segmentacji i strategii marketingowej na podstawie informacji od PAYBACK

Wyniki po wdrożeniu rozwiązania PAYBACK

precyzyjne dotarcie do docelowej grupy odbiorców

zwiększenie efektywności akcji marketingowych

zwiększenie sprzedaży inkrementalnej

całkowity efekt liczony jako wzrost wartości klienta od 2% do 6%*

*Uśredniony efekt PAYBACK na podstawie danych z rynku europejskiego