Case study: WZROST WARTOŚCI KOSZYKA ZAKUPOWEGO

Sytuacja wyjściowa:

Jedną ze skuteczniejszych metod służących zwiększaniu poziomu sprzedaży jest prowadzenie działań na istniejącej bazie klientów, m.in. poprzez wzrost wartości koszyka zakupowego. W takiej sytuacji osiągnięciu jak najlepszej marży służy optymalizacja kosztów, które ponosi firma w związku z zachęceniem klienta do większych zakupów.

PAYBACK dostarcza w tym zakresie skuteczne rozwiązanie, które oferuje dodatkowe korzyści (punkty promocyjne) i jest tańsze niż średnie koszty działań rabatowych.

Działania po stronie PAYBACK


Wdrożenie platformy obejmującej rozwiązanie IT, wspólną walutę (punkty) oraz rozpoznawalną markę PAYBACK


Działania na multipartnerskiej bazie danych PAYBACK:

identyfikowanie klientów z największym potencjałem do wzrostu częstotliwości zakupów (zaawansowane modele behawioralne)

doradztwo w zakresie mechaniki działań promocyjnych i skonstruowania atrakcyjnej oferty produktowej/usługowej dla potencjalnych klientów


Działania marketingowe na platformie PAYBACK:

dostęp do bazy uczestników programu PAYBACK 8,3 mln aktywnych Uczestników i platformy kuponowej

opracowanie komunikatów i materiałów promocyjnych

targetowane kampanie direct marketingowe (SMS, e-mail, mobile, web, papier)

działania cross-partnerskie polegające na wzajemnym, aktywnym komunikowaniu swoim klientom (w swoich kanałach marketingowych) oferty drugiego Partnera

Działania po stronie Partnera


Integracja marki PAYBACK z marką Partnera w komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach – direct, ATL, BTL, POS


Przygotowanie atrakcyjnej oferty produktowej/usługowej dla potencjalnych klientów


Akceptacja strategii komunikacji i materiałów promocyjnych

Wyniki po wdrożeniu rozwiązania PAYBACK

 

Wzrost wartości klienta* (efekt częstotliwości i koszyka)

*Uśredniony efekt PAYBACK na podstawie danych z rynku europejskiego