Case study: ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI

Sytuacja wyjściowa:

Najczęściej stosowanymi działaniami wizerunkowymi są szeroko zasięgowe kampanie marketingowe (ATL), które charakteryzują się wysokimi kosztami przy nieproporcjonalnie mniejszym efekcie.

Wejście do programu PAYBACK daje pozytywny efekt wizerunkowy poprzez powiązanie z markami Partnerów i dobrze kojarzoną przez klientów markę PAYBACK.

Działania po stronie PAYBACK


Wdrożenie platformy obejmującej rozwiązanie IT, wspólną walutę (punkty) oraz rozpoznawalną markę PAYBACK


Działania marketingowe przedstawiające ofertę danego Partnera na tle innych rozpoznawalnych marek:

opracowanie strategii komunikacji marketingowej

opracowanie materiałów promocyjnych

targetowane kampanie direct marketingowe (SMS, e-mail, mobile, web, papier)

działania cross-partnerskie

Działania po stronie Partnera


Integracja marki PAYBACK z marką Partnera w komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach – direct, ATL, BTL, POS


Akceptacja strategii komunikacji i materiałów promocyjnych

Wyniki po wdrożeniu rozwiązania PAYBACK

 

Top of mind*

 

Wspomagana*

*Uśredniony efekt PAYBACK na podstawie danych z rynku europejskiego