Polaków stosunek do oszczędzania

*Wyniki ankiety PAYBACK Opinion Poll

Rosnąca inflacja i niepewność wywołana wciąż trwającą pandemią powinny skłaniać konsumentów do bardziej ostrożnego planowania domowych finansów i regularnego gromadzenia oszczędności. Jednak czy tak jest w istocie? Najnowszy PAYBACK Opinion Poll sprawdza, jakie mamy podejście do oszczędzania, ile zwykle odkładamy oraz jak oceniamy naszą sytuację finansową.

Domowe finanse? Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej

Swoją sytuację finansową na ogół oceniamy jako średnią – tak wskazała połowa badanych, którzy wzięli w ankiecie PAYBACK Opinion Poll. Na dobry stan domowych finansów wskazuje niemal co trzeci ankietowany, a jednoznacznie jako zły ocenia go tylko co dziesiąty respondent.

Ponadto, zdaniem blisko 50% uczestników badania PAYBACK, ich sytuacja finansowa przez ostatnie pół roku pozostała bez zmian, a w przypadku 13% ankietowanych poprawiła się. Zgoła inna opinię ma jednak 38% respondentów, którzy oceniają ją jako gorszą. W przypadku 60% ankietowanych z tej grupy powodem jest rosnąca inflacja, 12% wskazuje na negatywny wpływ trwającej pandemii, a co dziesiąty – na niekorzystne zmiany w zawodowym życiu, np. utratę pracy.

- Inflacja to jedno z najpoważniejszych zmartwień Polaków. Blisko połowa respondentów zamierza z tego powodu ograniczyć swoje wydatki, a 12% zamierza nawet zmienić pracę na lepiej płatną, aby poradzić sobie z coraz wyższymi kosztami życia. Tym bardziej że zdecydowana większość ankietowanych, bo 82%, spodziewa się dalszego wzrostu cen – komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Niepewnością mogą również napawać zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Co trzeci respondent nie wie jeszcze, jak nowe regulacje przełożą się na jego wynagrodzenie, co czwarty badany obawia się, że jego zarobki zmaleją, a tylko co dziesiąty spodziewa się ich wzrostu. Jednocześnie, zdaniem prawie 30% ankietowanych Polski Ład nie wpłynie na wysokość ich pensji.

Zwykle odkładamy po kilkaset złotych

Jeśli chodzi o stosunek do oszczędzania – szala nieznacznie, ale jednak przesuwa się w stronę tej grupy Polaków (55%), która deklaruje, że oszczędności posiada. Z kolei 45% przyznaje, że nie ma żadnej poduszki finansowej. Powodem są najczęściej zbyt niskie zarobki w stosunku do wysokości wydatków, na co wskazuje aż 73% ankietowanych w tej grupie. Tym bardziej że większość respondentów PAYBACK Opinion Poll posiada różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Najczęściej są to kredyty konsumpcyjne lub hipoteczne, które wskazało odpowiednio 40% i 23% ankietowanych.

Ci z nas, którzy oszczędzają, zazwyczaj robią to, gdy pojawią się finansowe nadwyżki – tak wskazało 57% respondentów. Z kolei 43% ankietowanych stara się odkładać co miesiąc stałą kwotę.

 

 

Średnio, miesięcznie udaje się im odłożyć między 201 a 500 PLN (30% respondentów), między 101 a 200 PLN (20%) lub 501 – 1000 PLN (19%).

Powody, dla których oszczędzamy są rozmaite. Najczęściej robimy to, aby zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych wydatków (17%), zbierając na wakacyjny wyjazd (14%), zakup nieruchomości (13%) lub remont (10%).

Oszczędzanie weszło nam w krew?

Nasz stosunek do oszczędzania jest najczęściej neutralny – dla blisko połowy jest to po prostu nawyk. Z kolei 27% ankietowanych traktuje to jako przykry obowiązek, a co czwarty respondent… oszczędzać lubi.

Ostrożnym optymizmem napawa fakt, że prawie 60% respondentów ocenia wysokość swoich oszczędności jako bardzo lub relatywnie satysfakcjonującą, w przeciwieństwie do 41% badanych, którzy nie są zadowoleni z ilości środków, jakie do tej pory zebrali.

A jak w tym roku zamierzamy gromadzić pieniądze? Podobny odsetek ankietowanych albo będzie odkładać gotówkę (36%), albo skorzysta z tradycyjnego konta oszczędnościowego (31%). Najmniej popularną formą oszczędzania będą lokaty terminowe, fundusze emerytalne, akcje, fundusze inwestycyjne i obligacje skarbowe, które zaznaczyło po kilka procent badanych. Jednocześnie 21% respondentów nie zamierza w tym roku w ogóle oszczędzać.

Początek roku to ambitne postanowienia

Najnowszy PAYBACK Opinion Poll pytał respondentów nie tylko oszczędzanie, ale i ich stosunek do noworocznych postanowień. Okazuje się, że w tej kwestii Polacy są bardzo sceptyczni. Aż 60% z nas nie ma w tym roku żadnych postanowień. Czy nieco bardziej optymistyczni i mający wiarę w swoją konsekwencję, planują skupić się w nadchodzących miesiącach na swoim zdrowiu (17%), uprawianiu sportu (13%), wyglądzie i dbaniu o siebie oraz oczywiście – gromadzeniu oszczędności (po 11%). Co ważne, aż 63% osób z tej grupy ankietowanych deklaruje, ze zazwyczaj udaje im się osiągnąć swoje noworoczne cele.


PAYBACK Opinion Poll

To badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK w dniach 4-5 stycznia 2022 r. metodą ankiety online na grupie 845 osób. Grupa badawcza w wieku 18-65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju..